Tim

Mijn werkterrein

Particuliere tuinen, zorginstellingen, nieuwbouwwijken, straatprofielen, pleinen, parkeerplaatsen, daktuinen, natuurzones, straatmeubilair. Ik werk er graag aan en iedere keer is het een uitdaging om fraaie en goede producten te leveren voor de gebruikers en de opdrachtgevers. Mijn opdrachtgevers zijn landschapsarchitecten, overheden, projectontwikkelaars, hoveniers, particulieren en adviesbureaus.

Plantrajecten en deelprojecten

Een goed ontwerp fraai uitgevoerd. Dat willen we allemaal. Maar van ontwerp naar uitvoering is nog een uitdagend traject te doorlopen. In dat traject participeer ik graag, zowel vanuit een inhoudelijke rol als technisch ontwerper als vanuit een procesrol als projectleider. Ik verzorg daarvoor (bestek)tekeningen, kostenramingen, contractbegeleiding, aannemerkeuze, projectbegeleiding, uitvoeringsbegeleiding tot en met beheer. Daarbij werk ik samen met landschapsarchitecten, planologen, ecologen en tekenaars. Het kan in een project van A tot met Z, maar ook in deelprojecten.

Uw project

Is altijd maatwerk. De stappen in een project lijken over het algemeen veel op elkaar, maar het traject en de uitkomst zijn voor iedere opdracht anders.
Ik verdiep me per project in de vraag, de mogelijkheden, de uitdagingen en de ruimte. Als spil tussen ontwerp en techniek combineer ik esthetica met uitvoerbaar- en beheerbaarheid. Alles kan gemaakt worden en het kan op vele verschillende manieren. De kunst is om afwegingen en keuzes inzichtelijk en bespreekbaar te maken en vervolgens de beste optie te kiezen. Technische uitvoerbaarheid, levensduur, esthetica en kosten worden uitgezocht en afgewogen.

Door mijn ruime werkervaring heb ik een brede inhoudelijke kennis en kennis van processen.

Tim